Заштита на личните податоци

Груп Поинт дооел како сопственик на веб порталот kupinapopust.mk се грижи за вашата приватност согласно со Законот за заштита на личните податоци објавен во ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ - ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05,103/08,124/10 и 135/11).

Во овој закон се наведени сите информации и правила кои ги почитуваме за заштита на личните податоци на корисниците на нашата веб страна.

Битна напомена:

Со посета и користење на услугите на веб страната (kupinapopust.mk) ја давате својата согласност за обработка и употреба на вашите лични податоци согласно Законот.
Да бидеме поконкретни би сакале да ви појасниме каде и како се употребуваат Вашите лични податоци, а исто така како истите ги добиваме:

1. Од личен податок го добиваме само вашиот e-mail и истиот се користи за да ви го испратиме ваучерот како би можеле да ја искористите услугата за која сте платиле. Во случај на регистрација го добиваме и вашиот датум на роденден ( без годината ) како би можеле на тој ден да ви испратиме подарок “купинапопуст“ поени.

2. Е-мејлот го добиваме на база на: Вашето онлајн купување / Вие лично сте го внеле на нашата веб страна со цел да ги добивате нашите дневни понуди  / Сте се регистрирале како наш корисник / Сте го завртеле “Тркалото на среќата“ - facebook апликација - наградна игра и сте се најавиле со вашиот е-маил кој го користите на Facebook.

3. Вашиот е-маил се предава на трети страни и обработува од истите, поточно од социјалната мрежа Facebook во случај на Facebook платени кампањи кои се дел од нашата маркетинг активност и од страната на фирмата Amazon која е наша е-маил маркетинг алатка преку која ви испраќаме дневни е-маил известувања за нашите најнови понуди.  

Добивање на вашите лични податоци

Веб страната kupinapopust.mk можете да ја посетите без внесување на било каква информација за вас. Во случај на пројавен интерест од ваша страна за информирање или користење на услугите кои ги нуди kupinapopust.mk можеме да побараме одредени информации од вас со цел да ви ја пружиме потребната услуга. Најчесто побаруваме лични информации од типот на e-mail, телефон за контакт или датум на вашиот следен роденден. Ниту една од овие информации немора да ни ги кажете, но без нив нема да можеме да ви ја пружиме потребната услуга.

Користење на вашите лични податоци

Вашите лични податоци ги користиме за услугите кои ги избирите, а тоа значи при искористување на попустите или електронско информирање за најновите понуди.

Согласност за употреба на колачиња ( cookies )

Нашата веб страна користи колачиња за да Ви понуди подобрa услугa. Ако продолжите да ја прегледувате веб-страницата на kupinapopust.mk без да ги промените поставките за колачиња, ќе претпоставиме дека се согласувате да ги примате сите колачиња на веб-страницата на kupinapopust.mk. Поставките за колачиња може да ги промените во секое време.

Обврска за заштита на вашите лични податоци

Груп Поинт (kupinapopust.mk) се обрзува да обезбеди сигурност и заштита на вашите лични податоци согласно Законот за заштита на личните податоци за информациите кои ги добива и обработува Груп Поинт дооел (kupinapopust.mk), но не и за информациите кои се предаваат на трета страна, а за кои корисникот се согласил.
Како трета страна се подразбираат Facebook и Амазон.