Заштита на личните податоци

Груп Поинт дооел како сопственик на веб порталот kupinapopust.mk се грижи за вашата приватност согласно со Законот за заштита на личните податоци објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05 и 103/08” и Законот за именување и дополнување на законот за заштита на личните податоци. Во овој закон се наведени сите информации и правила кои ги почитуваме за заштита на личните податоци на корисниците на нашата веб страна.

Со посета и користење на услугите на веб страната (kupinapopust.mk) ја давате својата согласност за обработка и употреба на вашите лични податоци согласно Законот.

Добивање на вашите лични податоци

Веб страната kupinapopust.mk можете да ја посетите без внесување на било каква информација за вас. Во случај на пројавен интерест од ваша страна за информирање или користење на услугите кои ги нуди kupinapopust.mk можеме да побараме одредени информации од вас со цел да ви ја пружиме потребната услуга. Најчесто побаруваме лични информации од типот на Име и Презиме, e-mail и телефон за контакт. Ниту една од овие информации немора да ни ги кажете, но без нив нема да можеме да ви ја пружиме потребната услуга.

Користење на вашите лични податоци

Вашите лични податоци ги користиме за услугите кои ги избирите, а тоа значи при искористување на попустите или електронско информирање за најновите понуди.

Обврска за заштита на вашите лични податоци

Груп Поинт (kupinapopust.mk) се обрзува да обезбеди сигурност и заштита на вашите лични податоци согласно Законот за заштита на личните податоци.