За нас

Груп Поинт дооел е сопственик на веб страната kupinapopust.mk. Целта ни е да нудиме услуги и производи кои ги задоволуваат секојдневните потреби и желби на нашите корисници и тоа за безконкуретно ниски цени. Се трудиме да се однесуваме со нашите купувачи така, како што и ние самите посакуваме другите фирми да се однесуваат према нас. А тоа значи:

•  Нудиме попусти за услуги кои и самите ги посакуваме.

  Немаме никакви тајни и скриени трошоци кои би предизвикале непријатност кај купувачите.

Стратешки партнер на Груп Поинт е Компанија Др.Беловски дооел Скопје, Друштво за интелектуални услуги и менаџмент консалтинг.