Подарок “kupinapopust“ електронска картичка

Идеален подарок за сите што уживаат да купуваат и да штедат.
Немате ризик дека подарокот нема да им се допадне. Тие сами си избираат за која понуда ќе го искористат подарениот кредит.

Што можете да купите, на пример за 500 ден.?