Подарок “kupinapopust“ електронска картичка


Со внесување на е-mail на пријателот ги подарувате вашите поени на трето лице

Како да го активирате подарениот кредит?

Внесете го “Единствениот код“ што го добивте на вашиот E-mail и кликнете “Активирај“. По успешната верификација поените во вашиот профил ќе се зголемат за подарената сума.

Доколку внесете е-mail на пријател поените му ги подарувате нему и тие ќе се препишат на неговиот профил.