Чистење забен камен - 399 ден. / Пломбирање - 429 ден. / Ласерско белеење со полирање - 2499 ден. / Рентген снимка - 199 ден. / Порцелански коронки - 2499 ден. Широк спектар на стоматолошки услуги во ПЗУ „Кристал Дент Ин