ЕХО преглед на дојка - 690 ден. / ЕХО преглед на тироидна жлезда - 430 ден. / ЕХО преглед на срце - 800 ден. / ЕХО преглед на абдомен - 680 ден. / Преглед доплер на каротиди - 680 ден. / Комплет лабораториски услуги - 430 ден. / ЕХО преглед на простата - 430 ден. во ПЗУ „Интермед Арт

Преглед и ехо на абдомен во Вашиот дом
Поликлиника „Интермед Арт“, ТЦ Антико
Преглед и ехо на абдомен во Вашиот дом
Уште 5 дена и 2 ч.
 
Комплет лабораториски услуги (крвна слика со седиментација + урина) - 66%
Поликлиника „Интермед Арт“, ТЦ Антико
Комплет лабораториски услуги (крвна слика со седиментација + урин...
Уште 5 дена и 2 ч.
 
 ЕХО на срце + ЕКГ со интерпретација + мерење на притисок и преглед - 73%
Поликлиника „Интермед Арт“, ТЦ Антико
 ЕХО на срце + ЕКГ со интерпретација + мерење на притисок и прегл...
Уште 5 дена и 2 ч.
 5 Купувачи
ЕХО на абдомен + ЕКГ со интерпретација + мерење на притисок и преглед  - 75%
Поликлиника „Интермед Арт“, ТЦ Антико
ЕХО на абдомен + ЕКГ со интерпретација + мерење на притисок и пре...
Уште 5 дена и 2 ч.
 2 Купувачи
ЕХО на простата + ЕКГ со интерпретација + мерење притисок и преглед - 80%
Поликлиника „Интермед Арт“, ТЦ Антико
ЕХО на простата + ЕКГ со интерпретација + мерење притисок и прегл...
Уште 5 дена и 2 ч.
 1 Купувач
Преглед доплер на каротиди + ЕКГ со интерпретација + мерење притисок - 69%
Поликлиника „Интермед Арт“, ТЦ Антико
Преглед доплер на каротиди + ЕКГ со интерпретација + мерење прити...
Уште 5 дена и 2 ч.
 1 Купувач
Ехо преглед на тироидна жлезда + ЕКГ со интерпретација + мерење на притисок и преглед - 80%
Поликлиника „Интермед Арт“, ТЦ Антико
Ехо преглед на тироидна жлезда + ЕКГ со интерпретација + мерење н...
Уште 5 дена и 2 ч.
 5 Купувачи