Бензиски, електрични и батериски моторни пили и батериски ножици за трева и ограда од брендот Iskra идеални за секое домаќинство со цени почнувајќи од 1999 ден.