8-ми Декември во Истанбул - 4600 ден. / Шопинг во Солун - 790 ден. заедно со Т.А „Идеал Превоз