Медицинска масажа во комбинација со вендузи cupping терапија - 450 ден. / Еден третман физикална терапија - 350 ден. во Центарот за рехабилитација, физикална и кинезитерапија „КИНЕЗИКА“