Братство Инокс Охрид

Послужавник со гравура од 35цм
Братство Инокс ДОО - Охрид
Послужавник со гравура од 35цм
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Послужавник од 30цм
Братство Инокс ДОО - Охрид
Послужавник од 30цм
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Послужавник од 35цм
Братство Инокс ДОО - Охрид
Послужавник од 35цм
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Послужавник од 42цм
Братство Инокс ДОО - Охрид
Послужавник од 42цм
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Корпа за леб
Братство Инокс ДОО - Охрид
Корпа за леб
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Тава бисер ф24
Братство Инокс ДОО - Охрид
Тава бисер ф24
Уште 5 дена и 20 ч.
 1 Купувач
Тенџере бисер ф20 од 3л
Братство Инокс ДОО - Охрид
Тенџере бисер ф20 од 3л
Уште 5 дена и 20 ч.
 1 Купувач
Тенџере бисер ф24 од 4,5л
Братство Инокс ДОО - Охрид
Тенџере бисер ф24 од 4,5л
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Овал од 26.5цм
Братство Инокс ДОО - Охрид
Овал од 26.5цм
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Овал од 34.5цм
Братство Инокс ДОО - Охрид
Овал од 34.5цм
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Овал од 40цм
Братство Инокс ДОО - Охрид
Овал од 40цм
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Чинија - капак ф24
Братство Инокс ДОО - Охрид
Чинија - капак ф24
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Чинија - капак ф20
Братство Инокс ДОО - Охрид
Чинија - капак ф20
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Вангла од 9л
Братство Инокс ДОО - Охрид
Вангла од 9л
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Клешта за мраз
Братство Инокс ДОО - Охрид
Клешта за мраз
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Десертна чинија ф19
Братство Инокс ДОО - Охрид
Десертна чинија ф19
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Длабока чинија ф21
Братство Инокс ДОО - Охрид
Длабока чинија ф21
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Длабока чинија ф24
Братство Инокс ДОО - Охрид
Длабока чинија ф24
Уште 5 дена и 20 ч.
 1 Купувач
Плитка чинија ф21
Братство Инокс ДОО - Охрид
Плитка чинија ф21
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Плитка чинија ф24
Братство Инокс ДОО - Охрид
Плитка чинија ф24
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Супиера
Братство Инокс ДОО - Охрид
Супиера
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Лонче за супа
Братство Инокс ДОО - Охрид
Лонче за супа
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Лонче за чај
Братство Инокс ДОО - Охрид
Лонче за чај
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Длабока чинија за сладолед
Братство Инокс ДОО - Охрид
Длабока чинија за сладолед
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Плитка чинија за сладолед
Братство Инокс ДОО - Охрид
Плитка чинија за сладолед
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Тембало со една рачка
Братство Инокс ДОО - Охрид
Тембало со една рачка
Уште 5 дена и 20 ч.
 
Плитко тембало со две рачки
Братство Инокс ДОО - Охрид
Плитко тембало со две рачки
Уште 5 дена и 20 ч.
 1 Купувач