Братство Инокс Охрид

Тенџере ф28 од 8,5л - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Тенџере ф28 од 8,5л
Уште 4 дена и 3 ч.
 
Гарнитура садови - тенџериња - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Гарнитура садови - тенџериња
Уште 4 дена и 3 ч.
 1 Купувач
Црпалка од 1л - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Црпалка од 1л
Уште 4 дена и 3 ч.
 
Црпалка од 0.5л - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Црпалка од 0.5л
Уште 4 дена и 3 ч.
 
Вангла од 9л - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Вангла од 9л
Уште 4 дена и 3 ч.
 
Фаќалка - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Фаќалка
Уште 4 дена и 3 ч.
 7 Купувачи
Клешта за мраз - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Клешта за мраз
Уште 4 дена и 3 ч.
 6 Купувачи
Црпалка со гравирана рачка ф9 - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Црпалка со гравирана рачка ф9
Уште 4 дена и 3 ч.
 1 Купувач
Црпалка со гравирана рачка ф8 - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Црпалка со гравирана рачка ф8
Уште 4 дена и 3 ч.
 2 Купувачи
Црпалка со гравирана рачка ф7 - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Црпалка со гравирана рачка ф7
Уште 4 дена и 3 ч.
 1 Купувач
Црпалка со гравирана рачка ф6 - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Црпалка со гравирана рачка ф6
Уште 4 дена и 3 ч.
 2 Купувачи
Чинија - капак ф24 - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Чинија - капак ф24
Уште 4 дена и 3 ч.
 1 Купувач
Чинија - капак ф20 - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Чинија - капак ф20
Уште 4 дена и 3 ч.
 4 Купувачи
Плитка чинија за сладолед - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Плитка чинија за сладолед
Уште 4 дена и 3 ч.
 
Длабока чинија за сладолед - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Длабока чинија за сладолед
Уште 4 дена и 3 ч.
 
Чинија за послужување - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Чинија за послужување
Уште 4 дена и 3 ч.
 
Тембало со една рачка - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Тембало со една рачка
Уште 4 дена и 3 ч.
 
Плитка чинија ф24 - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Плитка чинија ф24
Уште 4 дена и 3 ч.
 
Плитка чинија ф21 - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Плитка чинија ф21
Уште 4 дена и 3 ч.
 
Длабока чинија ф24 - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Длабока чинија ф24
Уште 4 дена и 3 ч.
 6 Купувачи
Длабока чинија ф21 - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Длабока чинија ф21
Уште 4 дена и 3 ч.
 8 Купувачи
Десертна чинија - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Десертна чинија
Уште 4 дена и 3 ч.
 
Супиера - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Супиера
Уште 4 дена и 3 ч.
 
Послужавник со гравура од 50цм - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Послужавник со гравура од 50цм
Уште 4 дена и 3 ч.
 1 Купувач
Послужавник со гравура од 40цм - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Послужавник со гравура од 40цм
Уште 4 дена и 3 ч.
 
Послужавник со гравура од 35цм - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Послужавник со гравура од 35цм
Уште 4 дена и 3 ч.
 
Средно тембало со две рачки - 10%
Братство Инокс ДОО - Охрид
Средно тембало со две рачки
Уште 4 дена и 3 ч.